wzór biznes planu

Jak przygotować dobry Biznes plan - porady oraz przydatne informacje wzór biznes planu

biznes plan - wzórBiznes Plan w życiu każdego przedsiębiorcy jest dokumentem od którego zaczyna się każde przedsięwzięcie, złośliwi twierdzą, iż inwestorzy z Wall Street zanim pójdą na lunch muszą opracować biznesplan aby mieć pewność, iż lunch jest optymalnym rozwiązaniem w danej chwili. Jednakże dobrze przygotowany biznes plan jest narzędziem, które ma szerokie zastosowanie, od planowania domowego budżetu po realizację wielkich inwestycji jak budowa lotniska czy wielkiego osiedla mieszkalnego, jak słynne Miasteczko Wilanów. Dokument ten zawiera informacje o danym projekcie zarówno w formie opisu jak i wyliczeń na podstawie, których jesteśmy w stanie stwierdzić czy nasza inwestycja jest opłacalna. Najczęściej popełnianym błędem zarówno u młodych jak i doświadczonych inwestorów jest brak sporządzenia biznesplanu przed rozpoczęciem danego przedsięwzięcia lub otwarciem działalności co w rezultacie przyczynia się do wielu niepowodzeń małych lub dużych przedsiębiorstw. Innym, w naszej ocenie równie poważnym błędem jest opracowywanie biznesplanu na podstawie własnych przekonań a nie informacji uzyskanych po przeprowadzeniu pełnej analizy naszych potrzeb oraz oczekiwań rynku, na którym będzie działała nasza firma. Ta kwestia jest szczególnie ważna jeśli realizujemy biznesplan dla własnych potrzeb, ponieważ dokument ten z reguły nie będzie oceniany przez eksperta, który tak jak w przypadku biznesplanu złożonego w celu uzyskania dotacji lub do banku w celu uzyskania kredytu odrzuci nasze obliczenia jeśli będą one zawyżone w stosunku do zapotrzebowania rynku. Biznesplan powinien zostać przygotowany rozsądnie w przeciwnym razie nie będzie on miał żadnego zastosowania.

Biznes Plan to pierwszy etap w tworzeniu nowej firmy, dokument sporządza się w celu realnej oceny planowanego przedsięwzięcia oraz w celu pozyskania środków na rozwój działalności. Większość instytucji finansowych wymaga przedstawienia biznes planu, który zawiera informacje dotyczące realizacji pomysłu oraz formy prowadzonej działalności w odniesieniu do planowanych zysków, a co za tym idzie oceny możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę. Ponadto biznesplan jest formą szczegółowego przedstawienia planu zarządzania firmą a także przedstawienia sposobu w jaki firma osiągać będzie dochód w długoterminowym planie inwestycyjnym . Taka forma zebranej informacji ma szerokie zastosowanie w procesie pozyskiwania środków na rozwój działalności. Biznes Plany przygotowuje się z myślą o konkretnym działaniu, jednym z najczęstszych powodów dla których firmy decydują się na opracowanie biznesplanu jest chęć pozyskania Kredytu Inwestycyjnego z Banku lub pozyskanie Dotacji ze środków Unii Europejskiej. Inne zastosowania Biznesplanu to pozyskanie kapitału od zewnętrznego inwestora a także wewnętrzna ocena przedsiębiorstwa lub planu inwestycyjnego w celu oceny wartości firmy lub planowanych działań restrukturyzacyjnych.

wzór biznes planu

Biznes Plan do Kredytu Bankowego

biznes plan wzórBiznesplan realizowany w celu uzyskania kredytu bankowego jest narzędziem na podstawie którego Bank będzie miał możliwość zapoznania się z danym projektem, jego prognozowanymi wynikami finansowymi a także z doświadczeniem realizatorów projektu. W przypadku biznesplanów realizowanych dla banków rozróżniamy III typy dokumentów, pierwszy to biznesplan opracowany na podstawie informacji w pełni prognozowanych, taki dokument przedstawia się w celu uzyskania kredytu bankowego na rozpoczęcie działalności. Drugi typ dokumentu to biznesplan opracowany na podstawie informacji aktualnych z rozszerzeniem o prognozowany wzrost wartości przedsięwzięcia, w tym przypadku dokument taki przedstawia się w celu zakupu lub rozbudowania istniejącego już przedsiębiorstwa a także w celu sfinansowania działalności, której wartość oraz prognoza zysków jest zmienna z uwagi na zmienność rynku. Przykładem takiego dokumentu będzie biznesplan realizowany w celu pozyskania kredytu bankowego na rozwój nowych technologii lub np. portalu społecznościowego. Ta grupa przedsiębiorstw objęta jest tzw. dużym ryzykiem, ponieważ od chwili uzyskania kredytu bank nie ma fizycznie żadnego zabezpieczenia, ponieważ wartość danej spółki określa jej popularność lub popularność danego produktu lub usługi. dPrzykładem mogą być portale społecznościowe. Jeśli zaciągamy kredyt na rozwój portalu społecznościowego, główną część środków przeznaczymy na wynagrodzenia dla pracowników a także na koszty podwykonawców, wartość sprzętu, który fizycznie stanowi wówczas zabezpieczenie kredytu stanowi z reguły zaledwie 2 % całkowitej wartości inwestycji. Realną wartość takiego przedsiębiorstwa stanowić będzie liczba osób odwiedzających nasz serwis oraz wpływy z reklam emitowanych w serwisie. Zatem z punktu widzenia banku zwrot z inwestycji a tym samym prognoza spłaty kredytu jest pojęciemwzględnym ze względu na brak możliwości oszacowania realnych wyników przedsiębiorstwa. W takim przypadku nasz biznesplan musi dzostać opracowany w bardzo profesjonalny sposób, ponieważ tylko biznesplan stanowił będzie kryterium decyzji ze strony banku, inaczej jest w przypadku kredytów na zakup nieruchomości w których wartość kredytu jest niższa niż zabezpieczenia. Niestety z reguły banki odrzucają tego typu projekty przez wcześniej wspomniany duży wskaźnik ryzyka. W takiej sytuacji bank zażąda dodatkowego zabezpieczenia lub poręczenia w postaci wsparcia projektu przez niezależnego inwestora otrzymując tym samym zabezpieczenie w formie poręczenia oraz eliminując wysoki czynnik ryzyka kredytowego pozostawiając jedynie wysoki dczynnik ryzyka inwestycyjnego po stronie inwestora. W tej sytuacji duże znaczenia będzie miał dobrze przygotowany biznesplan, ponieważ ma on za zadanie przekazać informacje w taki sposób aby zachęcić bank do takiej inwestycji. Ostatnią grupą biznesplanów są dokumenty sporządzane w celu pozyskania kredytu ze 100% zabezpieczeniem, najczęściej są to po prostu kredyty na zakup lub budowę nieruchomości inwestycyjnych jak osiedle mieszkaniowe czy hotel lub pensjonat. Ta grupa biznesplanów posiada stosunkowo niski współczynnik ryzyka ze względu na możliwość wykazania przychodów na podstawie fhistorii obiektu lub analizach rynkowych. Taki biznesplan powinien zawierać przede wszystkim dobrze przygotowaną analizę finansową, bowiem bank w tym przypadku nie będzie szczególnie zainteresowany częścią opisową projektu, zatem zadbać musimy jedynie o realne prognozy zysku przy lekko zawyżonych kosztach prowadzenia działalności, bowiem koszty te oraz przychody bank zweryfikuje we własnym zakresie. Pamiętajmy, iż biznesplan musi odzwierciedlać realną wartość przedsięwzięcia, głównie z tego względu, iż w przypadku zaniżenia kosztów lub zawyżenia przychodów a także złej wyceny zabezpieczenia bank może taki dokument odrzucić. Pamiętajmy także, iż jeśli w biznesplanie posiłkujemy się operatem szacunkowym jako dokumentem określającym wartość zabezpieczenia kredytu, bank taki dokument zweryfikuje we własnym zakresie i z reguły za zabezpieczenie przyjmie jedynie 70 do 80 procent wartości z operatu szacunkowego, zatem jeśli planujemy zakup nieruchomości wycenionej na milion złotych, bank za wartość zabezpieczenia uzna jedynie 700 do 800 tysięcy złotych, więc jeśli daną nieruchomość planujemy nabyć za kwotę wyższą możemy być pewni, iż bank zażąda od nas dodatkowego zabezpieczenia. Inaczej jest w przypadku biznesplanów realizowanych do tzw. kredytów developerskich, które są kredytami inwestycyjnymi, wówczas dokument musi zawierać szczegółowo rozpisane informacje o etapach budowy, które następnie bank przekształci w tzw. transze w których będzie wypłacany kredyt. Zatem w pierwszej kolejności zabezpieczenie stanowił będzie grunt na którym dana nieruchomość zostanie zbudowana a następnie z każdą kolejną transzą kolejne etapy budowy aż do zamknięcia inwestycji. Przy realizowaniu biznesplanu do banku musimy szczególną uwagę poświęcić na takie kwestie jak odpowiednie zabezpieczenie kredytu, szczegółowy opis przeznaczenia kredytu oraz w szczególności rzetelnie przygotowana analiza finansowa, która z punktu widzenia analityka bankowego stanowi główną podstawę do decyzji o przyznaniu lub nie przyznaniu kredytu przez bank.

Biznes Plan do dotacji z Unii Europejskiej

biznes plan wzórBiznes plan opracowany do dotacji ze środków Unii Europejskiej jest dość specyficznym dokumentem, ponieważ biznesplan opracowuje się pod konkretny program dotacji i z reguły w przeciwieństwie do biznesplanu opracowanego do kredytu bankowego nie ma tutaj wielkiego znaczenia konstrukcja oraz dane zamieszczone w analizie finansowej, generalnie ważne jest aby wyniki były prawidłowe oraz rzeczywiste. Przy ocenie biznesplanu do dotacji przede wszystkim oceniany jest sam pomysł wnioskodawcy, i na jego podstawie dany biznesplan otrzymuje ocenę punktową na podstawie której albo otrzymujemy dotację albo musimy ubiegać się o nią ponownie. Pamiętajmy jednak, iż aby nasz biznesplan został poddany ocenie musimy przygotować w pierwszej kolejności wniosek o dotację ( jest to uzależnione od danego programu ) a następnie na jego podstawie biznes plan, który powinien zostać opracowany w zgodzie z wytycznymi danego programu dotacji. Ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ nawet najdrobniejszy błąd dyskwalifikuje nas w dalszej ocenie naszego projektu. Zatem przed rozpoczęciem prac nad naszym biznesplanem do dotacji, upewnijmy się jakie są wymagania względem niniejszego dokumentu oraz przede wszystkim oceńmy czy jesteśmy w stanie opracować dokument we własnym zakresie. Jeśli zdecydujemy, iż nasza wiedza lub możliwości są niewystarczające do samodzielnego wykonania dokumentu warto przemyśleć kwestię zlecenia takiego dokumentu profesjonaliście, który pomoże nam zarówno w przygotowaniu dokumentów jak i w dopracowaniu naszego projektu aby był on bardziej atrakcyjny dla organu zarządzającego danym programem dotacji, którym jesteśmy zainteresowani. W ocenie większości specjalistów na co dzień zajmujących się opracowywaniem lub oceną biznesplanów do dotacji ze środków Unii Europejskiej taki biznesplan jest zdecydowanie trudniejszym oraz bardziej czasochłonnym dokumentem niż te, które przygotowywane są do banków czy dla inwestorów, ponieważ nie ma tutaj tzw. złotego środka. Wytyczne programów zmieniają się średnio raz na miesiąc lub kwartał a kluczem do sukcesu jest opracowanie dokumentu w 100 % zgodnego z wymaganiami organizatora danej dotacji, zatem zanim przystąpimy do pracy trzeba poświęcić sporo czasu za zapoznanie się z warunkami danego programu w przeciwieństwie do banków, które zasady jasno określają i z reguły są one bardzo podobne lub zbliżone. Aby otrzymać dotację ze środków Unii Europejskiej należy spełniać w 100 % założenia programowe oraz jednocześnie sprawić by dany projekt wyprzedził inne pod względem innowacyjności, liczby osób zatrudnionych czy użyteczności publicznej. Warto zainwestować w biznesplan wykonany przez specjalistów, którzy tak jak wcześniej wspominaliśmy pomogą zapanować nad zgodnością naszego projektu z wymaganiami programowymi a jeśli zaistnieje taka potrzeba zmienią założenia w taki sposób aby były one zgodne z założeniami danego programu. Dla potrzeb niniejszego artykułu sprawdziliśmy oferty pisania biznesplanów do dotacji losowo wybranych firm, wynik jest zaskakujący ponieważ ceny zaczynają się już od 2 tysięcy złotych w przypadku nieskomplikowanych dotacji oraz nawet 50 tysięcy złotych przy bardziej zaawansowanych programach, na cenę składa się także ilość pracy, którą zlecimy specjaliście, jeśli zgłaszamy chęć uzyskania dotacji w fazie start-up musimy liczyć się ze sporymi wydatkami. Zatem jeśli planujemy sporządzić biznesplan do dotacji z pomocą profesjonalnej firmy, lepiej w pierwszej kolejności wykonać taki dokument we własnym zakresie, bowiem może okazać się, iż będzie on wystarczający, tym bardziej, iż do każdego z programów dotacji przypisane jest regionalne biuro prowadzące nabór oraz szkolenia w zakresie zgłaszania projektów w którym to można uzyskać bezpłatną pomoc przy opracowaniu dokumentów niezbędnych do starania się o uzyskanie konkretnej dotacji. Warto odwiedzić oficjalną stronę Funduszy Europejskich w celu sprawdzenia dostępnych narzędzi ułatwiających staranie się o dotację. Niezależnie od programu dotacji pamiętajmy, iż biznesplan w pierwszej kolejności powinniśmy przygotować w celu realnej oceny naszego projektu aby upewnić się, iż nasz pomysł będzie opłacalny oraz czy środki uzyskane w wyniku otrzymania dotacji faktycznie będą wystarczające w stosunku do kosztów jakie będzie generowało nasze planowane przedsięwzięcie.

Co powinien zawierać profesjonalny biznes plan - wzór ogólny

biznes plan jak napisaćProfesjonalny Biznes Plan to dokument, którego treść oraz analizy stanowią realny plan finansowo-merytoryczny dla planowanego przedsięwzięcia. Elementy, które powinien zawierać dobrze opracowany biznesplan to przede wszystkim szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, który stanowi zbiór informacji o danych produktach lub usługach, które muszą zostać opracowane w taki sposób aby dalsza część biznesplanu była uzupełnieniem tych informacji. Następnym elementem będzie analiza finansowa, która w jasny sposób przekazuje nam informacje o źródle pozyskiwania przychodów oraz o kosztach jakie będzie generowała nasza firma. Pamiętajmy, iż każdy Biznes Plan powinien zostać przygotowany pod konkretne przedsięwzięcie, korzystanie z gotowych wzorów lub formularzy nie jest odpowiednim rozwiązaniem, szczególnie jeśli ubiegamy się o dotację ze środków Unii Europejskiej lub staramy się o kredyt w banku. Jeśli sporządzamy biznes plan do własnego użytku, powinniśmy posiłkować się informacjami pochodzącymi z wiarygodnych źródeł tak aby wyeliminować element błędu przy opracowywaniu realnej wartości przedsiębiorstwa w postaci analizy prognozowanych zysków lub strat. Pamiętajmy także, iż aby nasz dokument stał się przydatnym narzędziem za pomocą którego realizować będziemy nasz pomysł, powinniśmy zaniżyć wartość przychodu firmy, zawyżając jednocześnie wysokość kosztów jakie będziemy ponosić, pozwoli to na opracowanie bardziej realnej prognozy zysków dla naszego przedsięwzięcia, eliminując tym samym element zaskoczenia w postaci przyszłych kosztów, które okazały się być wyższe niż prognozowane lub kosztów, których nie uwzględniliśmy w naszej analizie. Przygotowanie rzetelnego dokumentu wymaga poświęcenia sporej ilości czasu, dokument sporządzony "na kolanie" będzie dokumentem, którego nie będziemy w stanie do niczego wykorzystać, ponieważ niezależnie od przeznaczenia dokumentu, powinniśmy dane opracowanie przygotować w sposób przemyślany oraz co najważniejsze poddać go ocenie osób mających styczność na co dzień z podobnymi dokumentami. W przypadku w którym nie chcemy ze względów finansowych posiłkować się pomocą profesjonalistów, prześlijmy nasz dokument do znajomych, których opinie jako niezależnej strony mogą wiele wnieść zarówno do samej treści dokumentu ale także do całego pomysłu, którego realizację przewiduje niniejszy biznesplan. Pamiętajmy, iż każda opinia dotycząca naszego planowanego przedsięwzięcia jest na tym etapie niezwykle ważna i warto każdy komentarz, nawet pozornie nieistotny poddać dyskusji lub przemyśleć, bowiem może okazać się , iż nasze założenia są błędne lub nierealne. Naturalnie postępując w taki sposób, twórcy takich firm jak Microsoft czy Google poprzestali by na pomyśle, aczkolwiek z reguły opinie przyjaciół lub znajomych na prawdę pomagają w uporządkowaniu naszego pomysłu pod względem funkcjonalności, użyteczności lub przydatności. Biznes plan jako dokument o ogólnym zastosowaniu powinien zawierać między innymi : 1.Opis oraz doświadczenie realizatorów przedsięwzięcia 2. Szczegółowy opis przedsięwzięcia 3. Charakterystykę rynku 4. Analizę Marketingu oraz Reklamy 5. Analizę SWOT 6. Analizę Finansową 7. Podsumowanie. Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych elementów przykładowego biznes planu, mogą Państwo pobrać także wzór gotowego biznes planu ( link pliku do pobrania znajduje się na dole niniejszej strony, przed pobraniem wzoru biznes planu prosimy o zapoznanie się z informacją o dokumencie ) .

wzór biznes planu

1. Opis oraz doświadczenie realizatorów projektu

wzory biznes planówJest to pierwszy element biznesplanu, w tej części należy przedstawić całkowity staż zarówno podmiotu realizującego dane przedsięwzięcie ale także osób występujących w zarządzie danego przedsiębiorstwa lub osób, które danym przedsięwzięciem będą zarządzały. W przypadku, gdy przedsięwzięcie realizowane jest przez jedną osobę należy opisać doświadczenie zawodowe realizatora a także dołączyć c.v. . Ten element biznesplanu jest jedną z najważniejszych części dokumentu, bowiem przedstawia ona wizerunek osób, które będą zarządzały danym projektem, zwiększając tym samym poziom bezpieczeństwa realizowanego przedsięwzięcia z punktu widzenia np. potencjalnego inwestora, od którego chcemy pozyskać wsparcie, banku lub organu zarządzającego Dotacjami lub konkretną dotacją z Unii Europejskiej. Ta część biznesplanu jest formą przekazania informacji o doświadczeniu lub profesjonalizmie osób lub firm, które przyczynią się do pomyślności naszego przedsięwzięcia, możemy w ten sposób jasno określić, iż nasze przedsięwzięcie jest gotowe do realizacji, bowiem odpowiednio dobrana kadra stanowi z reguły 50 % sukcesu każdego przedsięwzięcia. Jeśli przygotowujemy Biznes Plan małej restauracji, w tej części umieścić powinniśmy informacje o osobach odpowiedzialnych za poszczególne funkcje od Managera, przez Szefa Kuchni po konserwatora, jeśli zaś piszemy biznes plan firmy świadczącej usługi Budowlane tutaj większe zastosowanie będzie miało przedstawienie Kadry inżynierskiej, bowiem dla każdej działalności są inne priorytety, które wpływają na pozytywny wizerunek firmy. Jeśli zaś jesteśmy początkującym przedsiębiorcą a nasz projekt przewiduje realizację przedsięwzięcia w postaci jednej osoby, która jednocześnie jest realizatorem jak i pomysłodawcą projektu, w tej części biznes planu powinniśmy szczególną uwagę poświęcić naszym umiejętnościom oraz naszemu doświadczeniu w danym zawodzie. Musimy przekazać a w rezultacie przekonać odbiorcę naszego dokumentu, iż jesteśmy w pełni przygotowani oraz posiadamy niezbędną wiedzę, umiejętności a także odpowiednie przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia projektu w fazie początkowej, bowiem wraz z rozwojem firmy będziemy poszczególne funkcje zlecać albo naszym pracownikom albo firmom zewnętrznym. Jeśli w fazie początkowej inwestycji od razu zakładamy zlecenie poszczególnych usług lub czynności firmom zewnętrznym, warto także takie informacje przekazać w tej części dokumentu w takiej samej formie jak w przypadku samego realizatora, jednakże warto taką czynność wykonać tylko wówczas jeśli firma zewnętrzna wykona lub wykonywać będzie czynności strategiczne z punktu widzenia rozwoju firmy na etapie początkowym naszego przedsięwzięcia. W przypadku w którym dana firma lub firmy wykonują dla nas czynności lub usługi nie mające bezpośredniego wpływu na początkowy rozwój firmy, jak np. dostawcy usług telekomunikacyjnych czy kurierskich, wówczas informacji takich nie warto umieszczać aby nie zarzucać odbiorcy dokumentu niepotrzebną treścią, jeśli takie informacje uznajemy za istotne, możemy je umieścić w dalszej części biznes planu.

2. Szczegółowy opis przedsięwzięcia

biznes plan na startJest to część w której umieścimy wszelkie informacje dotyczące realizowanego przez nas przedsięwzięcia lub produktu. Aby opis przedsięwzięcia był opracowany zachęcająco, należy uporządkować go w następujący sposób : a. Krótki opis produktu/usługi/inwestycji b. specyfikacja techniczna c. Dodatkowe informacje. W ten sposób osoba, która będzie zapoznawała się z biznesplanem nie będzie musiała czytać całości projektu, bowiem punkt a. streszcza najważniejsze - ideę projektu, która np. dla potencjalnego inwestora stanowi główne źródło informacji o danym projekcie. Informacje zawarte w tej części dokumentu powinny być opisane w sposób uporządkowany oraz przede wszystkim czytelny oraz zrozumiały dla osób, które wcześniej nie miały styczności z daną branżą. Najczęstszym błędem popełnianym przez niedoświadczonych przedsiębiorców jest poświęcenie zbyt dużej uwagi części opisowej projektu co w rezultacie powoduje, iż nasz biznes plan staje się niemalże książką lub przewodnikiem opowiadającym o opracowanym przez nas przedsięwzięciu. Potencjalny odbiorca dokumentu jak Analityk bankowy w przypadku biznes planu do kredytu czy inwestor w przypadku biznes planu mającego na celu pozyskanie kapitału z zewnętrznego źródła, z reguły zapozna się jedynie z treścią zawartą w streszczeniu niniejszego dokumentu, zatem jeśli owe streszczenie zamienimy na wstęp do rozbudowanego streszczenia, możemy być pewni, iż odbiorca dokumentu zainteresuje się jedynie tą częścią, która została zawarta we wstępie i przejdzie do oceny analizy finansowej mając tym samym jedynie częściową wiedzę o naszym przedsięwzięciu. Inaczej jest w przypadku Biznesplanu realizowanego dla potrzeb własnych czy dotacji z Unii Europejskiej. W pierwszym przypadku część opisowa jest w zasadzie nie potrzebna ale zawsze warto ją umieścić ponieważ w trakcie "przelewania" pomysłu na kartkę papieru dokonujemy ponownej oceny projektu czemu często towarzyszą nowe pomysły a także mamy możliwość ponownego przemyślenia realizowanego przez nas przedsięwzięcia oraz co na tym etapie jest istotne mamy możliwość naniesienia poprawek lub zmian, jeszcze przed rozpoczęciem procesu wdrażania projektu. W przypadku dotacji ze środków Unii Europejskiej, powinniśmy umieścić wszelkie dane dotyczące projektu, jednakże najważniejsze jest umieszczenie informacji zgodnie z zasadami danego programu, nie warto umieszczać informacji oczywistych oraz z punktu widzenia osoby, która dany dokument będzie oceniała niepotrzebnych, skupmy się na szczegółowym opisaniu naszego projektu a także o szczegółowym opisaniu technologii oraz pozostałych czynników, które w naszej ocenie są podstawą do przyznania danej dotacji właśnie nam.

3. Charakterystyka rynku

biznes plan ściągaW tej części należy umieścić szczegółową analizę rynku w przynajmniej dwóch częściach : pierwsza a. Analiza rynku lokalnego oraz druga b. Analiza rynku ogólno-krajowego. Analizy powinny zawierać informacje o potencjalnych odbiorcach usługi/produktu/inwestycji oraz o konkurencji w danym regionie lub w przypadku produktów ogólno-krajowych lub nieograniczonych terytorialnie obraz ogólny konkurentów dla naszego projektu. Ta część biznes planu jest niezwykle istotna z punktu widzenia osób które nasz projekt mają poprzeć, zarówno w formie udzielenia kredytu jak i wsparcia kapitałowego. Analiza rynku jest innymi słowy opisanie jak aktualnie wygląda rynek danych usług oraz jakie tendencje wystąpią w przyszłości. Po właściwym opisaniu rynku możemy ustalić na jakim poziomie będą nasze dochody po rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia, którego nasz biznes plan dotyczy. W przypadku biznes planu w którym opiszemy zakup działającego hotelu, np. w Województwie Małopolskim, przyjmiemy średnią stopę obłożenia w danym regionie a następnie odejmiemy od niej 30 % w początkowej fazie inwestycji aby wynik był w mirę realny. Ważne jednak jest aby informacje te były prawdziwe oraz potwierdzone w tym celu wystarczy dokładnie przeszukać informacje dostępne w internecie, bowiem duże korporacje, jak Cooliers International ( nieruchomości komercyjne ) czy Cushman & Wakefield ( nieruchomości komercyjne ) lub Horeca ( Gastronomia ) a także GUS ( Główny Urząd Statystyczny ) często publikują raporty kwartalne lub roczne, które z naszego punktu widzenia stanowić mogą punkt zaczepienia oraz którymi możemy się posiłkować w naszym dokumencie. W tej części dokumentu powinniśmy także umieścić informacje o naszej konkurencji, zarówno teraźniejszej ale także tej, która może pojawić się w niedalekiej przyszłości, zatem możemy umieścić prognozę ryzyka wzrostu konkurencji na poziomie np. 2 % w skali całego kraju oraz 5 % w skali danego regionu. Jeśli nasz biznes plan dotyczy działalności prowadzonej na stosunkowo małym obszarze, np. sklep spożywczy w miejscowości, której ludność wynosi do 500 mieszkańców, nasz współczynnik ryzyka powinien wynieść nawet 30 %, bowiem nigdy nie jesteśmy w stanie wykluczyć powstania konkurencji, która w mniejszych obszarach prowadzenia działalności może skutkować utratą przynajmniej 20 % naszych klientów w pierwszym roku działalności. Pamiętajmy, iż dane w tej części biznes planu powinny mieć charakter statystyczny. Fakt, iż wychodzimy z założenia, iż nasz produkt lub usługa jest do tego stopnia dobra, że nie boimy się konkurencji i w żaden sposób nam nie zagraża nikogo nie przekona, można o tym wspomnieć w opisie produktu lub usługi ale w tej części taka informacja niema zastosowania, z punktu widzenia inwestora będzie to tylko taka liczba odbiorców jaką wskaże wynik statystyczny. Zatem wychodząc z założenia, iż prowadzimy sklep spożywczy w małej miejscowości, w której każdy nas lubi oraz zna i nikt nie otworzy konkurencyjnego sklepu jest z punktu widzenia biznesplanu informacją zupełnie nieistotną i z reguły takie opisy nie są brane pod uwagę, zarówno przez Bank jak i Inwestorów, bowiem ich wynik w najlepszym wypadku uplasuje się na poziomie do 25 % obłożenia w stosunku do liczby mieszkańców, a zatem będzie to zaledwie 1/4 naszych potencjalnych klientów. Pamiętajmy, iż charakterystyka rynku nie jest opowiadaniem o naszej konkurencji, jest to narzędzie za pomocą którego w jasny sposób prognozujemy liczbę naszych potencjalnych klientów jako odbiorców naszych usług lub produktu, który będziemy dostarczać.

4. Marketing i reklama

biznes planW tym punkcie opisujemy sposób oraz narzędzia za pośrednictwem których będziemy promowali usługi lub produkty naszej firmy. Ta część naszego dokumentu jest naszą reakcją na informacje zawarte w poprzednim punkcie czyli charakterystykę rynku, bowiem przedstawiamy naszą reakcję na obecną sytuację rynkową, która zapewni nam sukces. Zatem ta część naszego biznes planu w pełni poświęcona będzie zagadnieniom dzięki którym planowane przez nas przedsięwzięcie osiągnie zakładaną liczbę klientów co zapewni przychód na prognozowanym poziomie, który zapewni płynność finansową naszego projektu. Aby przedstawić informacje w sposób jasny, zrozumiały oraz rozsądny powinniśmy opracować naszą strategię Marketingową, która w podpunktach podzieli planowaną przez nas promocję naszej firmy lub naszych usług na poszczególne formy reklamy. Z punktu widzenia osoby oceniającej biznes plan, np. Analityk bankowy lub zarządca danego programu dotacji, ta część naszego dokumentu będzie istotna jedynie w przypadku w którym planowana przez nas forma działalności powiązana jest z koniecznością prowadzenia dużych nakładów finansowych na reklamę a sama forma reklamy ze względu na sytuację rynkową będzie niestandardowa, przeważnie dotyczy to takich przedsięwzięć jak ogólno-krajowy serwis internetowy ( serwisy aukcyjne, portale społecznościowe itp. ), firma wdrażająca nowoczesne technologie, sklep wielko powierzchniowy ( Carrefour , Tesco , Real itp. ) czy dostawca usług hostingowych itp., zatem wszędzie tam gzie pozyskanie klienta wymaga zastosowania technik agresywnej polityki wejścia na rynek, który charakteryzuje się stosunkowo wysokim wskaźnikiem konkurencji. Jednakże Marketing to nie tylko reklama, w tej części dokumentu przedstawiamy naszą wizję prowadzenia relacji z naszymi klientami od początku do końca, przedstawiamy sposób w jaki będziemy rozwijali poziom świadomości o naszej firmie osób w regionie w którym będziemy świadczyli nasze usługi lub będziemy prowadzili sprzedaż naszych produktów. Jeśli nasze przedsięwzięcie nie przewiduje konieczności opracowania kampanii reklamowej, tak jak w przypadku naszego przykładu biznesplanu dotyczącego piekarni otto, wystarczy, iż w tej części biznes planu umieścimy podstawowe informacje o sposobach reklamowania produktów lub usług, np. kampania reklamowa w internecie oraz czasopismach branżowych czy reklama poprzez ulotki po mailing do docelowych odbiorców, bowiem w przypadku nieskomplikowanych przedsięwzięć nie zawsze istnieje konieczność informowania odbiorcy naszego dokumentu jak chcemy promować nasze usługi bowiem w niektórych branżach jest to oczywiste, dotyczy to w szczególności sytuacji w której nasz biznes plan zakłada prowadzenie sprzedaży lub usług na podstawie franszyzy, wówczas kampanię marketingową narzuca się nam odgórnie i warto o tym wspomnieć. Przed rozpoczęciem pracy nad tym punktem, powinniśmy zrozumieć po co on w naszym biznes planie jest, bowiem w przeciwnym wypadku ponownie opracujemy opowiadanie a nie rzetelny dokument. Zatem ten punkt biznes planu stanowi on źródło wiedzy o naszym pomyśle pod kątem reklamy dla odbiorcy dokumentu, w tej części pokazujemy, iż jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia firmy oraz znamy potrzeby rynku i wiemy jak się do nich dostosować, ponadto informacje przekazane w tym podpunkcie w oparciu o charakterystykę rynku stanowią wstęp do jednego z najważniejszych punktów części finansowej naszego dokumentu - Analizy Przychodów naszego planowanego przedsięwzięcia.

5. Analiza SWOT

darmowy biznes planW tej części przedstawiamy w uporządkowany sposób słabe oraz silne strony projektu a także szansę oraz zagrożenia dla naszego projektu / usługi / produktu. Czytaj więcej o analizie SWOT. W tej części naszego dokumentu robimy bardzo ważną rzecz, mianowicie podsumowanie oraz ocenę naszego pomysłu w odniesieniu do wcześniejszych punktów naszego biznes planu, zatem można stwierdzić, iż analiza SWOT jest w pewnym sensie podsumowaniem części opisowej naszego biznes planu. Mimo, iż z reguły punkt ten zawiera informacje oczywiste lub wszystkim znane z jakiegoś względu prywatni inwestorzy oraz niektóre banki bardzo wielką uwagę poświęcają właśnie tej części biznes planu, dlatego warto wykonać ją właśiwie. Powinniśmy przedstawić uporządkowane informacje, które określą dlaczego nasz projekt jest bezpieczny oraz z drugiej strony od czego to bezpieczeństwo jest uzależnione i jakie są dla niego zagrożenia, np. jeśli naszym argumentem za jest np. wysokie obłożenie w naszym hotelu w wyniku Euro 2012, wówczas kontr argumentem będzie np. kryzys ekonomiczny, który może przyczynić się do mniejszej liczby turystów z zagranicy. Zatem analiza SWOT jest niczym innym jak poznanie świadomości zagrożeń rynkowych realizatora przedsięwzięcia, zatem nas jako pomysłodawców dla danego projektu. Pamiętajmy, iż powinniśmy wykonać niniejszą analizę rzetelnie, bez przesadnego koloryzowania naszego projektu, to powinno być wiarygodne zestawienie oceniające nasz projekt pod kątem warunków społeczno-ekonomicznych jak i czynników zewnętrznych, które wpływają, wpłyną lub mogą wpłynąć w przyszłości na płynność finansową realizowanego przez nas przedsięwzięcia.

6. Analiza Finansowa

darmowy biznes planJest to serce dokumentu, bowiem w tej części muszą znaleźć się wszelkie informacje, wyliczenia, oraz analizy, które potwierdzą słuszność naszego projektu, zatem liczbowo przedstawią informacje o atrakcyjności pod kątem prognozowanych przychodów w stosunku do kosztów stałych lub zmiennych naszego przedsięwzięcia. Ta część biznes planu powinna zostać przygotowana w sposób staranny oraz rzetelny, bowiem to właśnie ta część dokumentu stanowi główne źródło dla oceny naszego przedsięwzięcia przez Bank w przypadku kredytu oraz przez inwestora, jeśli staramy się o wsparcie finansowe. Pamiętajmy także o zdrowym rozsądku przy określaniu prognozy zysków w odniesieniu do kosztów, bowiem zaniżyć powinniśmy właśnie przychód a zawyżyć koszty aby nasza analiza była wiarygodna. Zdecydowana większość z pośród niedoświadczonych przedsiębiorców zgłasza się do profesjonalistów, którzy na co dzień zajmują się sporządzaniem biznes planów dopiero w chwili w której usłyszą słowa bankiera " szanowny Panie, wydaje mi się, że taki biznes plan nie przejdzie" a jest to wynikiem niezdrowego podejścia do biznesu takich przedsiębiorców, bowiem bank nie jest zainteresowany faktem, iz w naszej ocenie nasz projekt jest doskonały i przynosić będzie duże zyski. Zarówno bank jak i inwestor zainteresowani będą jedynie faktem, czy nasze przedsięwzięcie się zwróci oraz czy w razie problemów będziemy w stanie im podołać a w przypadku banku warunek jest oczywisty, mianowicie czy realizacja przedsięwzięcia zapewni spłatę kredytu przez cały okres kredytowania. Jeśli założymy w naszej analizie wyniki z kosmosu, nasz dokument mówiąc kolokwialnie również tam trafi, bowiem podstawą do oceny naszej analizy będzie także ocena naszej świadomości zagrożeń rynkowych, co bardzo często kończy się wynikiem negatywnym, ponieważ albo dochodzi do sytuacji w której przeszacowaliśmy nasz pomysł albo charakteryzuje się on dużym ryzykiem a nasza analiza nie udowodniła, iż jesteśmy w stanie czynnik ten zminimalizować. Prawda jest taka, iż opracowanie analizy finansowej, która zostanie pozytywnie rozpatrzona przez bank jest dla osoby, która nie posiada w tym zakresie doświadczenia rzeczą praktycznie nie osiagalną, bowiem problemem nie jest fakt zaawansowania naszego dokumentu lecz brak doświadczenia we współpracy z bankami w zakresie pisania biznes planów. Zatem powinniśmy postarać się pozyskać wszelkie informacje oraz wytyczne od banku w którym ubiegamy się o kredyt, bowiem pozwoli to na opracowanie biznes planu w zgodzie z normami obowiązującymi w danym banku w którym staramy się o kredyt, podobnie jest w przypadku biznes planu realizowanego do dotacji a także w przypadku dokumentu który przedstawimy inwestorowi, bowiem każdy odbiorca naszego dokumentu ma inne priorytety oraz potrzeby. Aby część finansowa naszego biznes planu była wykonana w zgodzie z ogólnie obowiązującymi normami, powinniśmy umieścić informacje w taki sposób aby były one uporządkowane, poczynając od kosztów uruchomienia inwestycji przez analizę przychodów oraz kosztów po prognozę analizy zysków i strat na najbliższe lata ( dane muszą być poparte analizą rynku ) oraz analizę kredytową jeśli przedsięwzięcie będzie finansowane w oparciu o kredyt oraz dodatkowe informacje jak wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji ( NPV oraz IRR tylko w przypadku w którym bank niniejszych zażąda).

a. Koszty uruchomienia przedsięwzięcia ( inwestycji )

darmowy biznes planW tej części powinny znaleźć się wszystkie koszty jakie ponieśliśmy do tej pory oraz poniesiemy po rozpoczęciu działalności związanej z planowanym przez nas przedsięwzięciem. Jeśli planujemy budowę nieruchomości komercyjnej a nasz biznesplan będzie realizowany dla banku w celu pozyskania kredytu, wówczas koszty te powinniśmy rozbić na poszczególne etapy, zgodnie z terminami realizacji inwestycji, zatem na początku umieszczamy wartość terenu jako koszty własne a następnie koszty przygotowawcze ( projekty , dokumenty , koszty prawne , pozwolenia itp. ), następnie koszty budowy nieruchomości z rozbiciem na etapy budowy zgodnie z projektem architektonicznym lub umową z firmą budowlaną, która niniejszą nieruchomość dla nas wybuduje ( jako główny wykonawca ) po koszty wykończenia nieruchomości oraz wyposażenia zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku w którym nasza inwestycja zakłada zakup już istniejącej nieruchomości w celu jej modernizacji, wówczas zakup zaliczamy do kosztów własnych poniesionych na realizacje przedsięwzięcia. Zaleca się umieszczenie prognozowanej rezerwy kosztów budowy na poziomie około 10 % kosztów całkowitych budowy, ponieważ po podpisaniu Umowy z bankiem, wszelkie koszty, które nie zostały ujęte w kosztorysie lub naszym biznes planie będziemy zmuszeni ponosić we własnym zakresie a nie ze środków pochodzących z kredytu, co może być sporym utrudnieniem z punktu widzenia nas jako potencjalnych realizatorów danego projektu. W przypadku gdy nasz biznes plan przewiduje inne przedsięwzięcia jak otwarcie sklepu spożywczego, czy restauracji za koszty uruchomienia przyjąć należy całkowite nakłady finansowe które zamierzamy przeznaczyć na realizację inwestycji, do kosztów tych powinniśmy zaliczyć także wartość naszego asortymentu, a więc towaru który znajdzie się na półkach w chwili rozpoczęcia działalności. Jeśli zakładamy, iż część sprzętów lub maszyn będzie pochodziła z leasingu, wówczas opłatę wstępną leasingu także można zaliczyć do kosztów uruchomienia przedsięwzięcia. Ważne jednak jest to aby dane znajdujące się w tej części biznes planu były prawdziwe, bowiem bank lub inwestor tak czy owak podda nasze wyliczenia procesowi weryfikacji i uzna tylko tę część naszych wyliczeń, która w jego ocenie będzie niezbędna dla realizacji naszego przedsięwzięcia przy zachowaniu własnych wyliczeń kosztów początkowych. Dane dotyczące kosztów początkowych naszej inwestycji warto podzielić na poszczególne etapy oraz umieścić w poszczególnych tabelach ( najlepiej w postaci aktywnego arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel aby w przypadku konieczności naniesienia zmian, przyśpieszyć proces edycji danych liczbowych ).

b. Analiza przychodów z prowadzonej działalności

wzór biznes planuW tej części umieszczamy dane, które stanowią potwierdzenie wcześniej opracowanej charakterystyki rynku oraz naszych założeń reklamowych, których wynik przekłada się na prognozę przychodów naszej firmy. Naturalnie, jeśli realizujemy biznes plan, którego celem jest pozyskanie środków na rozwój już istniejącego przedsięwzięcia w tej części umieszczamy informacje o dotychczasowych wynikach finansowych wzbogacając je jedynie o prognozę wzrostu na następne lata. Istotnym elementem jest opisanie prognozy średnich przychodów w taki sposób aby wyjaśnić jaki czynnik wpływa bezpośrednio na daną wartość w określonym czasie, zatem co jest powodem niższych lub wyższych przychodów w danym okresie. Taka sytuacja występuje w przypadku w którym nasza analiza będzie zawierała prognozy przychodu w skali miesięcznej, jeśli zaś wybierzemy sposób uproszczony, zatem przedstawimy prognozę średniego przychodu w skali roku wówczas należy przedstawić sposób w jaki obliczyliśmy wartość danej prognozy. Takie obliczenia bardzo często występują w przypadku takich branż jak gastronomia czy hotelarstwo, bowiem branże te charakteryzują się zróżnicowanym poziomem sprzedaży uzależnionym od warunków meteorologicznych ( sprzedaż sezonowa ). Pamiętajmy aby nasza prognoza zawierała dane realne, bowiem podobnie jak w przypadku kosztów początkowych czy innych wyliczeń zostaną one zweryfikowana przez odbiorcę naszego biznes planu, niezależnie czy będzie to Bank , Inwestor czy Organ zarządzający danym programem dotacji o którą się ubiegamy . W przypadku nieskomplikowanych przedsięwzięć warto prognozę przychodów umieścić także w postaci tabeli lub tabel, w taki sposób aby jasno określić jaki przychód prognozujemy w pierwszym roku inwestycji a zatem w fazie początkowej oraz w następnych latach i określić z czego niniejszy przychód wynika. Pamiętajmy aby w tej części analizy finansowej skupić się jedynie na głównym źródle uzyskiwania przychodu, pozostałe przychody, które w wyniku naszych założeń inwestycyjnych mogą przynieść nam dodatkowe wpływy w przyszłości, na tym etapie nie powinny zostać uwzględnione lub ich wartość należy maksymalnie zminimalizować, ponieważ mają one stanowić jedynie dodatkowe źródło przychodu naszego przedsięwzięcia.

c. Analiza kosztów stałych oraz zmiennych

biznes planAnalizując koszty naszego przedsięwzięcia powinniśmy przedstawić odbiorcy naszego biznes planu dokumenty, które niniejsze koszty potwierdzą, jest to szczególnie ważne w przypadku w którym dany koszt udało nam się zminimalizować w stosunku do średniej rynkowej wartości dla danej usługi ( kosztu ). Naturalnie poprzez koszty stałe lub zmienne wykazujemy maksymalne wartości poszczególnych usług z których będziemy korzystali, zatem w przypadku kosztów telefonu komórkowego , którego wartość abonamentu szacujemy na kwotę 250 złotych w skali miesiąca powinniśmy zwiększyć o co najmniej 50 % aby koszt ten stanowił maksymalną wartość dzięki czemu eliminujemy możliwość ryzyka wzrostu kosztów realnych w stosunku do tych, które uwzględniliśmy w naszej analizie. Jeśli przyjmujemy, iż będziemy wynajmowali powierzchnię biurową, wówczas do ceny jaką wynegocjowaliśmy z właścicielem lub zarządcą nieruchomości należy doliczyć średnie opłaty eksploatacyjne powiększone o 25 % oraz wartość inflacji w każdym kolejnym roku prowadzenia działalności. Koszty warto rozbić na poszczególne działy od kosztów podstawowych jak prowadzenie biura, przez koszty zatrudnienia po koszty zmienne jak prognozowane nakłady finansowe na reklamę czy pozostałą działalność. Warto pamiętać, iż jeśli staramy się o kredyt bankowy do kosztów należy zaliczyć także wysokość raty kredytowej z rozbiciem na ratę kapitałową oraz odsetki kredytowe, w tym celu warto niniejsze wyliczenie przygotować w oparciu o dostępne kalkulatory kredytowe, znajdujące się między innymi w takich serwisach jak money.pl czy kalkulatorkredytowy.pl a następnie opracować podpunkt "analiza kredytu inwestycyjnego" w którym opiszemy nasze założenia względem kredytu. Pamiętajmy aby w analizie kredytowej umieścić maksymalną wartość oprocentowania dla kredytu aby wyeliminować ryzyko braku zysku na prognozowanym poziomie, naturalnie inaczej jest w przypadku w którym otrzymamy ofertę z banku, wówczas wystarczy ją odpowiednio opisać oraz umieścić w naszej analizie. Pamiętajmy także o prawidłowym opisaniu kosztów zatrudnienia naszych pracowników, w tym przypadku możemy skorzystać z wielu dostępnych kalkulatorów płac dostępnych między innymi w serwisach takich jak money.pl czy pracuj.pl , jednakże zaleca się koszty zatrudnienia obniżyć do absolutnego minimum, bowiem w fazie początkowej naszego przedsięwzięcia warto przewidzieć zlecenie poszczególnych czynności firmom zewnętrznym, bowiem od takiego podmiotu będziemy mieli większą gwarancję wykonania usługi niż w przypadku pracowników, którzy w Polsce mają więcej praw niż pracodawcy. Ponadto pamiętajmy, iż przedstawienie w biznes planie założenia, iż większość czynności w naszej firmie będzie zlecona naszym pracownikom nie daje gwarancji dla odbiorcy naszego dokumentu, iż czynności te zostaną przeprowadzone właściwie w przeciwieństwie do podmiotów nie zależnych, które posiadają niezbędną wiedzę oraz umiejętności w danym zakresie, ponadto takie rozwiązanie zapewni nam bardziej skuteczne egzekwowanie powierzonych danej firmie zadań.

d. Źródła finansowania inwestycji

wzór biznes planuW tej części dokumentu przedstawiamy szczegółowy opis źródeł finansowania naszej inwestycji, zatem jeśli nasz biznes plan przeznaczony będzie dla banku wówczas umieszczamy takie dane jak koszty własne, czyli koszty, które ponieśliśmy lub poniesiemy po rozpoczęciu inwestycji we własnym zakresie oraz koszty uzyskane z kredytu bankowego a także dodatkowe koszty jeśli takie przewidujemy. Aby ta część została wykonana właściwie, powinniśmy opracować tzw. harmonogram finansowania z podziałem na poszczególne etapy, które określą terminy realizacji poszczególnych założeń inwestycyjnych od czynności przygotowawczych po rozpoczęcie działalności. W tej części warto także umieścić informację dotyczącą całkowitej wartości poniesionych nakładów finansowych w stosunku do wartości danego projektu w obecnej fazie po wartość określoną na dzień rozpoczęcia działalności. Jeśli zaś nasz biznes plan będzie realizowany dla Inwestora zewnętrznego lub dotacji, wówczas musimy także umieścić szczegółowe dane o finansowaniu inwestycji w podobny sposób z tą różnicą, iż dane te powinny zostać wzbogacone o wysokość uzyskanej dotacji lub kapitału pozyskanego od inwestora. W przypadku gdy nasza inwestycja zakłada budowę lub przebudowę nieruchomości komercyjnej powinniśmy ten podpunkt rozpisać w formie tabeli, która określi transze w których będą nam wypłacane środki, niezależnie od źródła z którego będą pochodziły, jest to istotne z tego względu, iż określamy jaką część w początkowej fazie inwestycji sfinansujemy z własnej kieszeni oraz ze środków pochodzących z Kredytu bankowego, Dotacji lub Inwestora, zatem określamy ramy czasowe w których będą realizowane poszczególne etapy budowy lub przebudowy w oparciu o potrzebny kapitał zarówno własny jak i zewnętrzny. Określanie wartości inwestycji jest przydatne w przypadku ubiegania się o kredyt bankowy, ponieważ w ten sposób wykazujemy jaka część naszej inwestycji stanowi zabezpieczenie dla banku na dzień obecny oraz w chwili fizycznego rozpoczęcia działalności, będącej przedmiotem inwestycji a zarazem naszego Biznes Planu.

e. Rachunek wyników / Prognoza Bilansu Firmy

wzór biznes planuW tej części dokumentu sporządzamy ostatni element stanowiący podsumowanie finansowe naszego projektu. Podpunkt ten powinien zawierać tabelę w której umieścimy prognozę naszych zysków lub strat. Jeśli dany biznes plan opracowaliśmy w celu uzyskania kredytu bankowego, wówczas nasz prognozowany Bilans powinien zostać przygotowany z uwzględnieniem całkowitego okresu kredytowania inwestycji, zatem jeśli ubiegamy się o kredyt, którego spłatę zakładamy przez 10 lat, wówczas nasza prognoza musi zostać przygotowana właśnie na taki okres. Jeśli nasz biznes plan opracujemy dla potrzeb uzyskania dotacji z Unii Europejskiej lub w celu pozyskania wsparcia finansowego od niezależnego inwestora wówczas okres naszej prognozy możemy określić na dwa lub trzy lata do przodu, wyjątkiem jest sytuacja w której realizacja naszej inwestycji zakłada pierwsze dochody w długo terminowym planie inwestycyjnym, na przykład dopiero w 10 roku prowadzenia działalności, wówczas nasza prognoza powinna zostać opracowana do momentu w którym rozpocznie się zwrot poniesionych na inwestycję nakładów finansowych, nie pierwszy dochód a zwrot, zatem dochód na bezpiecznym poziomie, umożliwiający zwrot poniesionych na inwestycję kosztów. Nasza tabela powinna zawierać wyniki finansowe, które zostały opracowane w poprzednich częściach naszego biznes planu, zatem zaczynamy od umieszczenia wyniku naszej prognozy przychodów, następnie umieszczamy informacje o kosztach stałych Netto, które w każdym kolejnym roku powinniśmy zwiększać o prognozowaną wartość inflacji, której bezpieczna wartość należy przyjąć na poziomie od 3 do 4 %, dodatkowo umieszczamy informacje dotyczącą spłaty zadłużenia ( w przypadku finansowania inwestycji ze środków pochodzących z kredytu bankowego ) z rozbiciem na ratę kapitałową oraz odsetki, ostatnim elementem jest wykazanie zysku lub straty w przedstawionym okresie. Powyżej opisana sytuacja dotyczy bardzo uproszczonej formy przedstawienia prognozy naszego bilansu, w przypadku bardziej zaawansowanych dokumentów w tej części powinny znaleźć się między innymi takie pozycje jak przepływy pieniężne, przepływy VAT , prognoza amortyzacji, stopa dyskonta , oraz wiele innych. W przypadku w którym bank zażąda dodatkowych wyliczeń powinniśmy zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, bowiem opracowanie tych wartości na własną rękę będzie dla nasz niezwykle czasochłonne a także zaistnieje spore ryzyko, iż popełnimy wiele błędów, które mogą przyczynić się do odrzucenia naszego biznes planu przez bank. Problem polega na tym, iż najważniejszą informacją dla Banku lub Inwestorów powinien być wynik finansowy, zatem liczba która stanowi wynik przychodu netto, niestety w ostatnim czasie banki coraz częściej wymagają dostarczenia dokumentów wykonanych w tzw. szablonach , które nawet w przypadku niezwykle nieskomplikowanej formy prowadzenia działalności muszą zawierać obliczenia, które faktyczne zastosowanie mają w przypadku dużych i skomplikowanych pod kątem rozliczeniowym przedsięwzięć. Dlatego też warto przemyśleć tę kwestię, bowiem firmy świadczące usługi doradcze w zakresie sporządzania biznes planów zazwyczaj posiadają w swojej ofercie możliwość opracowania wyłącznie analizy finansowej, której koszt z reguły stanowi ok. 50 % wartości całego biznes planu wykonanego przez daną firmę .

wzór biznes planu

7. Podsumowanie

wzór biznes planuPodsumowanie Biznes Planu jest to szczegółowy wniosek z naszych założeń ujętych w biznes planie. Podsumowanie powinno zawierać opisanie czynników określających szansę zaistnienia produktu / usługi lub inwestycji na rynku a także powinno stanowić uzasadnienie dla odbiorcy dokumentu na którego podstawie realizator przedsięwzięcia określa argumenty przemawiające na korzyść niniejszego projektu. Podsumowanie stanowi często naszą opinię o realizowanym przedsięwzięciu, zatem opisujemy dlaczego uważamy, iż nasz produkt lub usługa których wprowadzenie zakłada nasz biznes plan jest celowe a nasze możliwości pozwolą na realizację inwestycji w zgodzie z opisanymi w biznes planie założeniami. Pamiętajmy, iż podsumowanie jest to wniosek końcowy a nie opowiadanie, treść niniejszego punktu powinna być w miarę możliwości krótka oraz uporządkowana. Pamiętajmy także, iż jeśli przy opracowaniu naszego biznes planu korzystaliśmy z dostępnych źródeł w postaci artykułów czy analiz rynku a także z informacji zawartych w różnego rodzaju poradnikach a także książkach, w tej części także powinniśmy umieścić informację o źródle pochodzenia naszej wiedzy w danym zakresie, bowiem może okazać się, iż odbiorca naszego dokumentu będzie chciał zapoznać się z niniejszymi informacjami w szerszym zakresie niż fragment wykorzystany w części naszego dokumentu, zatem pamiętajmy aby dobierać informację w sposób rzetelny a także rozsądny. Jeśli nasza analiza będzie opierała się na danych uzyskanych w jednym z for internetowych jako główny czynnik decydujący o powodzeniu naszego przedsięwzięcia, wówczas musimy liczyć się ze sceptyczną oceną ze strony odbiorcy naszego dokumentu. Pamiętajmy, iż wnioski końcowe zawarte w biznes planie, który opracowaliśmy w celu pozyskania dotacji ze środków Unii Europejskiej w przeciwieństwie do biznes planu sporządzonego do Banku lub dla Inwestora muszą określać przede wszystkim zgodność naszego przedsięwzięcia z danym programem dotacji a także określać przydatność naszego przedsięwzięcia w zakresie celu danej dotacji, a zatem w przypadku np. programu innowacyjna gospodarka, nasze podsumowanie powinno określać przede wszystkim innowacyjność naszego projektu oraz jego przewagę nad obecnymi oraz tymi, które mogą pojawić się w przyszłości rozwiązaniami rynkowymi w danej dziedzinie. Niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia, którego biznes plan dotyczy pamiętajmy kto jest docelowym odbiorcą naszego dokumentu i dostosujmy niniejszy wyłącznie do potrzeb odbiorcy.

wzór biznes planu Niniejszy wzór biznes planu jest własnością serwisu biznes-informator24.pl , dokument został opracowany wyłącznie na potrzeby niniejszego artykułu i/lub poradnika w celach szkoleniowych i/lub informacyjnych. Administrator serwisu wyraża zgodę na dowolną edycję dokumentu przez użytkowników serwisu. Wszelkie dane osobowe, lub zbieżności imion lub nazwisk a także nazwy podmiotów wystepujące w niniejszym dokumencie są przypadkowe. Dla potrzeb opracowania niniejszego dokumentu część danych lub informacji została wymyślona w celu uzyskania danych służących jako podstawę do wyliczeń w poszczególnych częściach dokumentu, dotyczy to w szczególności nazwy oraz informacji o miejscowości w której realizowana jest inwestycja będąca przedmiotem wzoru biznes planu. Niniejszy dokument stanowi wzór biznes planu w wersji uproszczonej, administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego wykorzystania dokumentu przez użytkowników serwisu.

Wnioski końcowe oraz przydatne informacje

biznes plan pobierzBiznesplan to początek każdej inwestycji niezależnie od branży , rodzaju lub miejsca w którym inwestycja będzie realizowana, zatem im lepiej zostanie on opracowany tym większa jest szansa na powodzenie naszego projektu. W przypadku biznesplanów realizowanych dla dużych przedsięwzięć zaleca się opracowanie biznesplanu przez profesjonalną firmę, która posiada niezbędną w tym celu wiedzę oraz umiejętności. Pamiętajmy także, iż jeśli zdecydujemy się na opracowanie biznes planu we własnym zakresie nasze założenia oraz dane muszą być realne oraz poparte danymi uzyskanymi z ogólno dostępnych źródeł tak aby ich weryfikacja była możliwa dla odbiorcy naszego dokumentu. Poniżej przedstawiamy przykład uproszczonego biznes planu, który został opracowany zgodnie ze standardami rynkowymi w zakresie Biznes planów do kredytów bankowych.

Zobacz także : Analiza SWOT | NPV | IRR | Stopa dyskonta | Strategia Marketingowa | Kalkulator kredytowy | Kalkulator Leasingowy | Analiza Finansowa | Artykuły : Cała prawda o biznes planach realizowanych przez specjalistów - ile kosztuje dobry biznes plan ? | Jak założyć własną działalność gospodarczą - porady oraz przydatne informacje

O naszym serwisie

darmowy biznes plan Serwis biznes-informator24.pl powstał z myślą o osobach prowadzących lub planujących rozpoczęcie działalności. W naszym serwisie znajdą Państwo wszelkie informacje dotyczace opracowania biznes planów, rozwiązań kredytowych , produktów inwestycyjnych , oraz wiele innych, przydatnych informacji. Nasz portal udostępnia Państwu szereg innych możliwości jak wypowiedzi na naszym forum czy zamieszczenie ofert inwestycyjnych. Naszą ideą jest zapewnienie Państwu pełnego wsparcia dla Państwa biznesu.     REGULAMIN

Kontakt

biznes plan
Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

biznes plan
Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl