Cała prawda o biznesplanach pisanych przez specjalistów - Ile kosztuje dobry biznesplan ? 12.10.2011|biznes-informator24.pl

nBiznes Plan to pierwszy etap w tworzeniu nowej firmy, dokument sporządza się w celu realnej oceny planowanego przedsięwzięcia oraz w celu pozyskania środków na rozwój działalności. Większość instytucji finansowych wymaga przedstawienia biznes planu, który zawiera informacje dotyczące realizacji pomysłu oraz formy prowadzonej działalności w odniesieniu do planowanych zysków, a co za tym idzie oceny możliwości spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Biznes Plan jest formą szczegółowego przedstawienia planu zarządzania firmą a także przedstawienia sposobu w jaki firma osiągać będzie dochód w długoterminowym planie inwestycyjnym . Taka forma zebranej informacji ma szerokie zastosowanie w procesie pozyskiwania środków na rozwój działalności. Biznes Plany przygotowuje się z myślą o konkretnym działaniu, jednym z najczęstszych powodów dla których firmy decydują się na opracowanie biznesplanu jest chęć pozyskania Kredytu Inwestycyjnego z Banku lub pozyskanie Dotacji ze środków Unii Europejskiej. Inne zastosowania Biznesplanu to pozyskanie kapitału od zewnętrznego inwestora a także wewnętrzna ocena przedsiębiorstwa lub planu inwestycyjnego w celu oceny wartości firmy lub planowanych działań restrukturyzacyjnych.

Przy wyborze firmy, która opracuje dla nas biznesplan, powinniśmy szczególną uwagę zwrócić na przeznaczenie naszego dokumentu, bowiem przedsiębiorcy często przy wyborze danych produktów lub usług kierują się głównie ceną, mylnie wierząc, iż oferty firm są podobne a jakość oferowanych przez firmy usług jest na podobnym poziomie. Niestety w rzeczywistości, aby nasz projekt został przygotowany oraz opisany w sposób profesjonalny, powinniśmy większą uwagę poświęcić firmie, której dane opracowanie zlecamy a nie oferowanym przez nią cenom, bowiem firmy, które oferują stosunkowo niskie ceny najczęściej korzystają z tzw. generatorów finansowych, czyli z gotowych arkuszy kalkulacyjnych do których należy jedynie wstawić dane finansowe. Taki generator przygotuje nam względnie profesjonalną Analizę finansową aczkolwiek takie rozwiązanie nie stanowi problemu jedynie przy nieskomplikowanych kredytach bankowych, bowiem składając dokumenty o kredyt bankowy, najważniejszym czynnikiem jest właśnie analiza finansowa a w przypadku niektórych banków, procedura wymaga dostarczenia tylko samej analizy projektu. Pamiętajmy także, iż firma, która zaproponuje nam niższą cenę, może nie zagwarantować nam wysokiej jakości dokumentu czy możliwości jego edycji. Tu powstaje pytanie, czy warto zaoszczędzić środki wybierając firmę, która opracuje dla nas biznesplan za mniejszą kwotę w celu uzyskania kredytu za wszelką cenę, czy warto jednak wybrać firmę droższą, która nasz projekt potraktuje indywidualnie co w konsekwencji nie tylko skutkować będzie pozyskaniem kredytu ale także pozyskamy bezcenną opinię analityczną dotyczacą naszego projektu. Przed wyborem odpowiedniej firmy doradczej, która zrealizuje nasz biznesplan powinniśmy skupić się na porządnej analizie naszych potrzeb zarówno obecnych jak i tych, które moga powstać w przyszłości, bowiem firma, którą wybierzemy powinna zagwarantować nam, iż uzyskamy pełną pomoc nie tylko przy opracowaniu biznesplanu ale także przy realizacji naszego przedsięwzięcia. Przeważnie firmy świadczące usługi doradcze w zakresie opracowania Biznesplanów gwarantują edycję dokumentu tylko do pierwszej instytucji ( Bank, ZPORR itp. ) do której dany Biznesplan złożymy, zatem jeśli z jakiegokolwiek powodu będziemy zmuszeni zmienić tę instytucję na inną, może okazać się, iż aby nasz biznesplan został dostosowany będziemy zmuszeni dokonać dodatkowych opłat. Kolejnym elementem jest wybór firmy, która specjalizuje się w branży której nasz projekt dotyczy oraz zapewni nam częściową pomoc przy ustalaniu szczegółów dotyczacych planowanego przez nas przedsięwzięcia, bowiem okazać się może, iż nasza wiedza nie będzie wystarczająca do realizacji naszego przedsięwzięcia, wówczas firma doradcza, którą wybierzemy będzie w stanie pomoc nam przy optymalizacji naszego projektu. Pamiętajmy, iż biznesplan ma być dokumentem, który ma przekazać nam informacje o dochodowości oraz stopniu wykonalności realizowanego lub planowanego przez nas przedsięwzięcia, co oznacza, iż w pierwszej kolejności powinniśmy opracowac biznesplan, który oceni realizowane przez nas przedsięwzięcie a następnie możemy zlecać biznesplany do kredytów bankowych, dotacji itp. Przy wyborze odpowiedniej firmy, która opracuje dla nas biznesplan powinniśmy zwrócić uwagę na takie elementy jak : Doświadczenie, dzięki któremu dana firma opracuje nasz biznesplan zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami z wykorzystaniem swojej wiedzy oraz umiejętności w pisaniu biznesplanów, co w pewnym stopniu daje nam cześciową gwarancję, iż nasz dokument zostanie przygotowany właściwie. Ponadto, firmy posiadające wieloletnie doświadczenie w pisaniu biznesplanów brały udział przy realizacji projektów z różnych branż, zatem jest spore prawdopodobieństwo, iż dana firma nie tylko dobrze przygotuje nasz biznesplan ale także udzieli nam cennych wskazówek, które mogą przyczynić się do lepszej organizacji założeń oraz projektu naszego przedsięwzięcia. Gwarancja Jakości lub częściowej odpowiedzialności za opracowany dla nas dokument. Tak jak wcześniej wspominaliśmy o udzielaniu przez niektóre firmy gwarancji poprzez zapewnienie, iż dany dokument będzie poprawiany w przypadku błędów zarówno ze strony firmy, która dany dokument przygotowała jak i z naszej strony jako Zleceniodawcy. To jest bardzo ważny element, bowiem jeśli wybierzemy firmę, która nie zapewni nam gwarancji, iż dany dokument poprawi jeśli nasze założenia okażą się błedne lub instytucja, której dany dokument przedłożymy nie będzie zaiteresowana naszym przedsięwzię m, wówczas będziemy zmuszeni ponosić dodatkowe opłaty za ponowną edycję dokumentu. Na rynku finansów mamy aktualnie zarejestrowanych kilkadziesiąt firm doradczych posiadających doświadczenie przy opracowywaniu biznesplanów z czego niewiele ponad 50 % zapewnia swoim klientom gwarancję edycji dokumentu do pierwszej, wcześniej ustalonej instytucji jak bank czy organ zarządzający dotacjami z UE, co oznacza, iż edycja dotyczyć będzie jedynie tego wymagań lub wskazówek banku, który zgłosimy w pierwszej kolejności zaś w przypadku dotacji dotyczyć będzie jedynie pierwszego podejścia do danego programu dotacji. Każdy nowy Bank lub kolejne podejścia do programu dotacji oznaczać będzie konieczność dokonania dodatkowej opłaty za edycję dokumentu. Jedynie 8 % z pośród firm opracowujących biznes plany zapewnia swoim klientom możliwość edycji dokumentu w czasie określonym, jak naprzykład do sześciu miesięcy od oddania biznesplanu i w tym czasie nasz dokument może być edytowany tyle razy ile będziemy tego wymagali z zastrzeżeniem, iż dana firma może określić, iż czas jaki przysługuje jej na edycję dokumentu wyniesie 30 dni, wówczas oznacza to, iż gwarancja obejmie nie mniej niż 6 zmian. Pamiętajmy jednak, iz poprzez edycję dokumentu uznaje sie drobne zmiany w dokumencie, głównie na potrzeby Banków, jeśli bedziemy chcieli edytować nasz biznesplan ponieważ wybraliśmy inny program dotacji z UE, wówczas może okazać się, iż dana gwarancja nie obejmuje takich działń ponieważ, dokument będzie trzeba opracować od nowa ze względu na inne założenia programowe. Po przeprowadzeniu analizy rynku firm świadczących usługi doradcze w zakresie opracowania biznesplanów znaleźliśmy tylko jedną firmę, która w swojej ofercie zapewnia tzw. gwarancję sukcesu przy realizacji przedsięwzięcia klienta, co oznacza, iż firma ta gwarantuje swoim klientom edycję dokumentu do czasu osiągnięcia przez klienta zamierzonego celu. Czas realizacji dokumentu jaki dana firma nam zaoferuje może mieć duże znaczenie w przypadku gdy nasz biznesplan składamy w celu pozyskania dotacji lub kredytu bankowego, ponieważ jeśli na złożenie biznesplanu mamy np. 14 dni a firma, którą wybierzemy zaoferuje nam wykonanie dokumentu w takim samym terminie, oznaczać to będzie, iż nie bedziemy mieli wystarczającej ilości czasu na zapoznanie się oraz ewentualne poprawienie dokumentu. Powinniśmy wybrać firmę, któa zapewni nam nasz dokument w czasie nie dłuższym niż na 7 dni do złożenia dokumentu w danej instytucji , bowiem z jednej strony, my musimy mieć czas na spokojne zapoznanie się z dokumentem z drugiej zaś strony firma doradcza powinna mieć czas na poprawienie dokumentu w oparciu o nasze sugestie. Takie rozwiązanie wyeliminuje sytuację w której będziemy zmuszeni poprawiać dokument w tzw. ostatniej chwili co z reguły skutkuje licznymi błedami oraz pominięciami co w przypadku Dotacji nas wyeliminuje z przyczyn formalnych. Poufność naszych danych oraz informacji dotyczących naszego projektu jest równie ważna jak jakość biznesplanu. Powinniśmy wybrać firmę, która zagwarantuje nam pełne bezpieczeństwo przy realizacji naszego projektu w zakresie gwarancji, iż nasze dane a wszczególności informacje dotyczace naszego projektu nigdy nie zostaną rozpowszechnione a wszelkie dane jakie przekażemy firmie, będą dobrze zabezpieczone oraz bedą stanowiły wyłącznie naszą własność intelektualną, dotyczy to także dokumentu, który dana firma dla nas opracuje. Dlaczego taki zapis w Umowie zawartej z daną firmą jest ważny ? Ponieważ zagwarantuje nam to, iż informacje o naszym projekcie nie zostaną rozpowszechnione ani odsprzedane innym podmiotom, ponadto wyłączne prawo do zarządzania naszym dokumentem daje nam gwarancję, iż nie będzie on stanowił podstawy dla opracowania przez tę firmę innego dokumentu dla innego klienta z wykorzystaniem informacji pozyskanych od nas. Profesjonalizm danej firmy doradczej oparty na długoletniej współracy z podmiotami, które dostarczają dane, analizy lub informacje niezbedne do opracowania biznesplanów w sytuacjach w których nie dysponujemy pełną wiedzą lub danymi dotyczacymi niektórych elementów naszego przedsięwzięcia, może przyczynić się do lepszej jakośi naszego dokumentu, bowiem z reguły firmy o dużym doświadczeniu korzystają z pomocy profesjonalnych firm z podziałem na poszczególne branże jak pracownie architektoniczne, agencje marketingu czy banki co nie tylko daje nam możliwośc pozyskania jednocześnie cennych z punktu widzenia realizowanego przez nas przedsięzięcia informacji ale także pozwala na weryfikację naszych założeń inwestycyjnych. Realizacja inwestycji jakiej dotyczy nasz biznesplan jest zadaniem równie trudnym jak prawidłowe opracowanie biznesplanu. Z chwilą wyboru odpowiedniej firmy, która opracuje nasz biznesplan powinniśmy zainteresować się innymi usługami jakie dana firma zapewnia, bowiem jeśi za pośrednictwem biznesplanu pozyskamy zamierzony cel ( realizacja przedsięwzięcia ) będziemy potrzebowali pomocy przy wielu elementach, od wyboru odpowiednich pracowników po organizację przetargów lub konkursów ofert, któe dotyczyć mogą nawet tak prostych spraw jak pozycjonowanie naszej strony internetowej w wyszukiwarkach. Jeśli wybierzemy firmę, która zapewnia pomoc przy realizacji inwestycji, możemy być pewni, iż zaoszczędzimy w ten sposób wiele czasu oraz pieniędzy a także pozyskamy pomoc firmy, która posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie co w oparciu o profesjonalizm tej firmy pozwoli na prawidłową realizację naszego projektu. Takie rozwiązanie znane jest jako Business Concierge, zatem pozyskujemy pracownika danej firmy doradczej, który w naszym imieniu będzie pomagał nam w realizacji poszczególnych załżeń inwestycyjnych, koszt takiej usługi to albo stała kwota miesięczna od 2.000,00 do nawet 100.000 złotych albo rozliczenie za czas jaki dany doradca poświęci na załatwianie naszych spraw, tutaj kwota za taką usłgę zaczyna się już od 100 złotych za godzinę pracy doradcy. W ramach takiej usługi możemy spodziewać się między innymi pomocy w zakresie : Doradztwa Kredytowego , Pomocy przy rejestracji podmiotu ,Pomocy prawnej, Przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego , Organizacja przetargów , negocjacje Umów z Partnerami czy Pomoc przy sprawach codziennych jak formalności urzędowe czy bankowe. Referencje którymi większość firm zachęca swoich klientów są oczywiście odpowiednim czynnikiem który powinien także wpływać na nasz wybór, jednakże pamiętajmy, iż nie zawsze za referencjami idą prawdziwe i szczere informacje, dlatego w naszej ocenie lepiej skupić się na ofercie zaproponowanej przez daną firmę, niż tracić czas na czytanie referencji, które równie dobrze mogą stanowić dokumenty pozyskane od partnerów lub dostawców danej firmy. Ponadto warto zwrócić uwagę na fakt, iż firmy doradcze, które zapeniają swoim klientom pełną poufność nie pobierają referencji bowiem jest to sprzeczne z założeniem zapewnienia klientowi poufności. Zatem nie powinniśmy zwracać szczególnej uwagi na referencje bowiem nie świadczą one o jakości usług oferowanych przez daną firmę, mogą one jedynie stanowić dodatkowy argument idący za słusznością przy wyborze danej firmy.

Zobacz także : Jak napisać Biznesplan - przydatne informacje | Strategia Marketingowa | Przewodnik kredytowy | Szukam Inwestora | Forum

Udziel odpowiedzi na ten artykuł | Zgłoś naruszenie zasad | Dodaj nowy artykuł | źródło : biznes-informator24.pl | 05.05.2012

Kontakt

Pomoc 24/7

biuro@biznes-informator24.pl

Dla reklamodawców

m.klos@biznes-informator24.pl